Díkuvzdání 2018

V neděli 14.10. 2018 jsme v našem sboru slavili díkuvzdání. Je to podzimní svátek spojený s vyjádřením vděčnosti za letošní sklizeň. 

Způsob získávání obživy se v posledním staletí drasticky změnil a z našeho obecenství asi nikdo nepracuje v zemědělství. To ovšem neznamená, že nepociťujeme vděčnost nejvyššímu Dárci za fakt, že i letošní zimu budeme moci přežít s plným břichem.  A tak jsme i letos Bohu poděkovali (nejen) za úrodu, kterou nám připomínala i symbolická výzdoba ze sezónních plodů.
Datum díkuvzdání se snažíme koordinovat s okolními sbory sdruženými v Bratrské jednotě baptistů. Často totiž slouží ke vzájemným návštěvám. Naše prostory jsou poměrně skromné a tak jsou návštěvy většího poštu lidí značně komplikované, přesto jsme se všichni vešli i s návštěvou ze sboru z Kraslic. Bratr Karel Kučera posloužil jednou písní a také svědectvím z jeho služby ve věznici.

Kázání o "svaté nedůslednosti" na text z Deuteronomia 24,19-22 si můžete poslechnout nebo přečíst v našem archivu kázání.

Po skončení bohoslužby jsme se chvíli zdrželi k malému občerstvení. Letošní "úroda" byla opravdu bohatá.

b2 admin