NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI

Nedělní škola pro děti je setkání nejmenších dětí během našich nedělních bohoslužeb. Děti si spolu hrají, kreslí a jinak dovádějí, ale je jim také, jejich věku  přiměřenou formou, vykládáno evangelium. Se svými učiteli probírají nejznámější biblické příběhy a seznamují se v nejhrubších obrysech s tím, co to je křesťanská víra, kdo je Pán Bůh, kdo je Ježíš. Doufáme, že v nedělní škole pro děti, zasazujeme pomyslná semínka, který v pozdějším věku dětí vyroste do zdravé křesťanské víry.