Tematická sborová hodina

Tematická sborová hodina je nepravidelné setkání v průběhu roku, které je otevřeno všem lidem, kteří se chtějí zúčastnit, ze sboru i mimo něj. Setkání většinou probíhá v neděli odpoledne a vytváří prostor pro hlubší zkoumání rozličných témat nějak souvisejících se životem našeho sboru. Dopředu se stanoví téma, to si připraví buďto někdo ze sboru, pokud je třeba, zveme odborníky v oblastech probíraného tématu. Prošli jsme podrobně např. baptistické zásady, o Islámu přijel poreferovat doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., na téma úzkosti mluvil Mgr. Marek Macák, Jana Ježková na téma lidé žijící na okraji společnosti. Po předpřipravených přednáškách následují otázky a diskuse.