Každou neděli v 9:30

Bohoslužba je setkáním jednotlivých křesťanů mezi sebou navzájem a také společným setkáním s Bohem. Církev se nesetkává z vlastní iniciativy, ale, jak věříme, je to Duch svatý sám, který volá církev do vzájemného obecenství s Bohem.

Scházíme se ke společné chvále Boha, modlitbám, čtení a výkladu Písma v kázání. Vzájemně se povzbuzujeme i napomínáme ve víře. Pomyslným vrcholem bohoslužby je památka Večeře Páně, která probíhá vždy první neděli v měsíci.

Adresa: Mánesova 125/7