Rozhovory nad Biblí

Rozhovory nad Biblí jsou neformální setkání nad biblickými texty. Nejedná se o monologickou přednášku z biblistiky nebo další kázání. Skupina čtenářů se pravidelně schází, aby ve společném rozhovoru hledala to, co jí Bůh skrze Písmo chce říci. Po úvodní modlitbě s prosbou o Ducha svatého, otevíráme texty Písma. Poměrně podrobně verš po verši probíráme jednu biblickou knihu. Náš kazatel vždy aktuální pasáž předem nastuduje a přichází obohacen četbou biblických komentářů, stejně jako studiem textů v původních jazycích. V přátelském a kultivovaném duchu se snažíme vést společný rozhovor nad Biblí a sdílíme se o své postřehy, otázky, zápasy s textem, jednoduše o to, jak k nám Nejvyšší skrze Písma promlouvá. K setkání je zván kdokoliv, ať už jsou jeho/její biblické znalosti velice dobré, nebo téměř neexistující. Věříme, že Bůh se člověku skrze poselství Bible chce dát poznat a často si k tomuto poznání používá druhé lidi.