Skupinky - modlitební/sesterská

Naše setkání probíhají v sesterském duchu, zjistili jsme, že je nám spolu dobře, a že se navzájem potřebujeme. Každé naše setkání začínáme úvahou nad Božím slovem. Sestra Milada má pro nás vždy připravenou zajímavost z novin o křesťanských osobnostech nebo úvahy o knihách, které přečetla. Pak následují písně a modlitby. Modlíme se za potřeby našeho sboru. Za našeho kazatele a nemocné. Naše modlitby jsou naplněné chválami a vděčností za Boží lásku, ochranu a milost. Modlíme se také za naši zem, prezidenta, vládu a za dění ve světě. Hlavní naší činností je příprava občerstvení pro naše setkání, dále pro E-club, při večeři Páně, při Hodu beránka. Navštěvujeme se a pomáháme si při nemocech, při oslavách našich narozenin si dáváme přání a dárky. Naše služba ve sboru je u příležitosti shromáždění, máme slovo k dětem. (sestra Kohoutová)

Během týdne se také koná pravidelné setkávání - modlitební skupinka. Této skupinky se může účastnit každý, kdo má zájem setkat se v týdnu k modlitbám za aktuální potřeby, radosti i strasti v osobním životě, sborovém společenství a dění okolo něj.