D-OROST dostihový

Sešli jsme se u rodinné hry Sázky a dostihy. Seznámil jsem děti s pravidly a s možnými strategiemi při hře. Řekli jsme si, že vyhrává ten, kdo má na konci hry nejvyšší hodnotu majetku. Také jsem je upozornil, že nejlepších výsledků většinou nedosáhne ten, kdo vlastní největší počet koní, ale ten kdo vlastní ty „správné“ koně.  Zajímavé bylo, že když bankéř rozdal peníze jako počáteční vklad do hry, nikdo z dětí si nespočítal, kolik to vlastně je a rovnou začali nakupovat.  Možná bychom příště měli probrat biblický text o staviteli, který než začne stavět, zváží své příjmy a předpokládané náklady. Pro zpestření jsme z kapes vytáhli drobné a vložili je do banku jako odměnu pro vítěze. No a začali jsme. Po třech hodinách hry jsem ji musel násilně ukončit, jinak bychom hráli až do rána.  Nastíněná strategie se potvrdila jako správná, protože s velkým odstupem vyhrála Agáta, která měla jen 2 koně, kteří ale byli nejhodnotnější a přinášeli nejvíce zisku. Zajímavé také bylo, že já jsem schválně nekoupil žádného koně, ale na konci jsem měl jen o trochu méně peněz než Míša, který byl, co do počtu koní, hotovým magnátem. Při hře jsme si ověřili, že důležité je mít a hledat v životě kvalitu a ne kvantitu, tedy to, co má skutečnou hodnotu. Při hře se také pěkně projevují naše vlastnosti a na to pak v neděli navázal Marek při probírání ovoce Ducha svatého. Výhru v hodnotě 100 Kč si odnesla Agáta. V rodině zavládla spokojenost.

Marta a Petr

VN