Baptisté v kostce v Lydií Kucovou

Kdo to jsou baptisté? Čemu věří? Odkud se vzali? V čem se liší od dalších církví? Na tyto a jiné otázky budeme hledat odpovědi s Lydií Kucovou.

Baptisté v kostce - malá kvalita.jpg

Lydie Kucová, BA, MTh, PhD.
Je kazatelkou baptistického sboru Na Topolce. Své vzdělání získala na University of Edinburgh (MTh v roce 2001 a PhD v roce 2005). Vyučuje na IBTS (Mezinárodním baptistickém teologickém semináři) a Evangelikálním teologickém semináři.

b2 admin