Paraevangelium podle Saši Fleka

46098140_2400351896647096_8894250325049868288_o.jpg

20. 11. proběhl v pražském klubu Zázemí křest Parabible, knihy teologa a kazatele Alexandra Fleka. Pokud ještě nevíte, co dát k Vánocům svým přátelům, Parabible je dobrá volba.

Autor se v Parabibli vtipně pokusil zasadit evanagelijní příběh o Ježíši do dnešního českého prostředí a jde o pokus více než zdařilý. Z rybářů rozhazujících sítě do vody jsou v Parabibli ajťáci spravující sítě internetové, z družiček čekajících na ženicha, kterým ve známém podobenství došel olej v lampách, jsou fanynky Justina Biebera, kterým došla baterie v mobilu. Slavný Ježíšův vjezd na oslu do Jeruzaléma zde nahrazuje vjezd na kole do Prahy apod.

Nejde ale zdaleka jen o knihu anekdot založených na parafrázi nesrozumitelných biblických textů. Autor si v žádném případě nedělá z Bible pouhou legraci. Daleko spíš tyto parafráze přínášejí staré biblické texty blíže čtenáři a umožňují mu snáze vstoupit do světa evangelijních příběhů.

Martin C. Putna v předmluvě knihy píše: “Proč Parabible? Inu, třeba proto, že Ježíš je také para ořech: sladké a výživné jádro, ale aby se k němu člověk dostal, musí proniknout tvrdou skořápkou.” Parabiblické texty jsou tedy takovým louskáčkém - pomáhají čtenáři rozlousknout skořápku a dostat se k sladkému jádru, které osoba Ježíše obsahuje.

Je advent, a tak ukázku z knihy vyberme parafrázi Matoušova příběhu o Ježíšově narození (Matouš 1:18–25):

Svatý průšvih

Vánoční příběh se odehrál takhle: Mladičká Marie si měla brát Josku Tesaře od nich z vesnice. Už proběhly i ohlášky v místním kostele, jenže těsně před svatbou se všechno strašně zkomplikovalo. Na Marii začalo být vidět, že je v tom.

Josefovi bylo jasné, že to nemá s ním, a jako věřící člověk věděl, co je to za průšvih. Podle Bible měl tu nevěrnici zavrhnout a nechat zlynčovat. Podle selského rozumu ji měl poslat na potrat. Obojí se mu příčilo, a tak přemýšlel, že se s Marií prostě rozejde a všem těm problémům se vyhne. Dlouho do noci si s tím lámal hlavu, až nakonec vyčerpáním usnul.

Tu noc měl divné sny. Zdálo se mu, že před ním stojí anděl a říká mu: „Josefe, teď to nechápeš, ale ve vaší rodině se narodí budoucí prezident. Nedělej si starosti, že je tvoje přítelkyně těhotná. Přijmi ji takovou, jaká je, i s tím, co v sobě má. To, co teď vypadá jako průšvih, je totiž svatý Boží plán.

Marie bude mít chlapečka a ty ho dáš zapsat do matriky jako svého syna. Budete mu říkat Ježíš – česky Záchranář – protože na něj platí dávná proroctví: On nás zachrání před našimi průšvihy.“

To je to, co měl na mysli dávný mystik Izaiáš, když psal:

Teenagerka bude těhotná
a porodí chlapečka
a my poznáme, že Bůh
je s námi, a ne proti nám.

Vtom se Josef probudil. A konečně měl jasno. Už nebude žít podle náboženských tradic ani podle selského rozumu, ale podle svého snu. Šel za těhotnou Marií a oženil se s ní – ať si lidé říkají, co chtějí! A když po pár měsících porodila chlapečka, dal mu jméno Ježíš – Záchranář.

Nejen obsah, ale také vizuální stránka knihy je chvályhodná. Proto je potřeba zmínit ilustrace Aleše Nováka a grafický design Petra Stieglera.

Více informací, ukázek z knihy i odkaz ke koupi knihy najdete na stránkách Parabible.cz.

Zveme vás také 3. 2. v 15 h do Městské knihovny Cheb na představení knihy a besedu s autorem.

parabible2.jpg
b2 admin