Od roku 1997

 

Křesťanská zpráva není založená na tom, že my jako jednotlivci máme tvořit komunitu, protože život je snazší pospolu nežli v osamocení. Křesťanské tvrzení spočívá v tom, že život je lepší v církvi, protože církev, dle našeho příběhu, je místem pravdy. Církev je jediná komunita formovaná okolo pravdy, kterou je Ježíš Kristus, ta cesta, pravda a život. Pouze na základě jeho příběhu, jež nám zjevuje, kdo jsme a co se stalo v tomto světě, je pravdivá komunita uskutečnitelná.

 

Učíme se, že v církvi není pouze těžké odpouštět, ale také odpuštění přijmout, protože takový postoj nám připomíná naši zásadní závislost na Hospodinu. Jsme chudí v duchu. A právě v naší chudobě je to Hospodin, kdo přichází s požehnáním. Když v církvi přistupujeme k Večeři Páně, dostává se nám důležitého cvičení jak odpouštět a jak odpuštění přijímat. Máme zde komunitu, ve které se i malá, běžná nedělní událost, jako je Večeře Páně, stává příležitostí otevřít oči směrem k Hospodinu a jeho jednání v tomto světě a být součástí Jeho konání. Pokud se naučíme odpouštět lidem shromážděným okolo Pánova stolu, doufáme, že budeme uschopněni k odpouštění těm, kteří jsou okolo našeho stolu snídaňového. Každodenní zkušenost života ve společenství je tréninkem k umění odpouštět. Je to každodenní, praktické potvrzování věrnosti křesťanské vizi.

 

V roce 1997 se skupina několika lidí z Chebu rozhodla pokusit se vytvořit společenství, které by bylo možné nazývat církví a ve kterém by mohli nacházet přijetí a lásku nejen oni, ale také lidé z jejich města. S vědomím vlastní nedokonalosti a mnohých zranění nasbíraných za celý život a s nadějí v Krista, který člověka potkává tak, jak je, se odvážili začít hledat, co skutečně znamená být církví.