DOROST

Práce s dětmi v dorostovém věku (11-15 let) má v našem sboru dlouhou, i když několikrát přerušenou, tradici. Cílem je strávit s dětmi nějaký čas, dát jim kus sebe a pokusit se zprostředkovat jim Krista. Školní rok 2017/18 byl už druhým rokem, kdy dorost probíhá dvoufázově. Scházíme se jednou za 14 dnů v pátek večer a tento čas se snažíme (Marta a Petr Sauerovi) vyplnit společnými volnočasovými aktivitami (1. fáze). V neděli se pak děti schází v průběhu bohoslužby s Markem Veinfurtem k zamyšlení a rozhovorům o víře (2. fáze). Dětí je celkem 6, genderový poměr je vyrovnaný. Dělat s dětmi v tomto věku něco smysluplného je velmi náročné a ne vždy se nám všechno daří. Ale máme naději, že pro ně i pro nás to není zbytečný čas.